Praktična škola menadžmenta
 
Preduzetništvo u praksi

Preduzetništvo u praksi

Preduzetništvo u praksi

Menadžment u malim i srednjim preduzećima, za razliku od velikih preduzeća, ima svoje specifičnosti. U prvoj fazi rada i poslovanja malih preduzeća pažnja je najvećim delom usmerena na sam proizvod i njegov plasman.

 

 

Savremeni menadzment

savremeni menadžment

teorija i praksa savremenog menadžmenta

Učinite menadžment u Vašoj firmi efikasnijim i efektivnijim. Postanite uspešan lider. Naučite da odaberete prave ljude za Vašu firmu i Vaš biznis. Uočite trenutak potrebe prelaska sa preduzetničke na menadžersku organizaciju. Obezbedite efikasnu organizaciju i optimalan poslovni razvoj preduzeća.

 

 

Marketing menadžment

Marketing menadžment

Budite dobar marketing expert

Naučite da razmišljate marketinški.Povećajte prodaju, izvoz i lojalnost potrošača.Pozicionirajte se na tržištu.Efikasnije i racionalnije nastupe na sajmovima. Unapredite imidž preduzeća i njegovih proizvoda, odnos sa potrošačima i partnerima.

 

 

Finansijski menadžment

Finansijski menadžment

Upravljanje finansijama preduzeća

Da sagledate finansijske posledice Vaših poslovnih odluka. Da izbegnete neke od zamki kada je u pitanju upravljanje finansijama. Da unapredite finansijski menadžment Vašeg preduzeća. Da razumete trenutni položaj i mogućnosti Vašeg preduzeća i lakše uočite potencijalne šanse i rizike za buduće poslovanje .

 

 

Primenjena poslovna informatika

Primenjena poslovna informatika

Upravljanje poslovanjem pomoću informacija

Uvedite savremeni način poslovanja. Obezbedite efikasnije komuniciranje. Funkcionalnija kontrola poslovanja preduzeća. Unaprediti prodaju i imidž kompanije. Koristite prednosti elektronskog poslovanja.

 

 

Škola praktičnog upravljanja biznisom

U svetu u kome se konkurentske prednosti mogu naći u bilo kojoj oblasti, obrazovanje mora biti kontinuirano i trajati čitav život.

Znanje je konkurentsko oružje – i za pojedince i za firme, a produkti znanja izvor komparativne prednosti preduzeća. Program praktične škole menadžmenta čine predavanja profesora i eksperata koji su svoja znanja razvijali na osnovu savremenih primenljivih modela menažmenta i značajnog praktičnog iskustva koje su sticali u kompanijama u zemlji i inostranstvu. Škola menadžmenta obuhvata četiri ključne oblasti menadžmenta poslovnih aktivnosti preduzeća: opšti menadžment, marketing menadžment, finansijski menadžment i poslovna informatika(informacioni menadžment).

Pohadjanjem nasih kurseva sticete prakticna znanja iz oblasti biznisa i menadžmenta.